Home

همایش ملی ایران و حقوق بین الملل در قم آغاز به کار کرد

قم - ایرنا - همایش ملی ایران و حقوق بین الملل با موضوع صلح و امنیت منطقه ای با ارائه راهکار متناسب با شرایط منطقه و با بهره مندی از ظرفیت های متخصصان این حوزه، روز چهارشنبه با حضور شخصیت های علمی و حقوقی در دانشگاه قم آغاز به کار کرد و فردا به کار خود پایان می دهد.