Home

هواداران ترامپ علیه کلینتون شعار دادند

تهران- ایرنا- هواداران «دونالد ترامپ» نامزد جمهوری خواهان، در جشن پیروزی وی با سر دادن شعارهایی خواستار زندانی کردن نامزد دمکرات ها شدند.

هواداران ترامپ علیه کلینتون شعار دادند
  test