دبیرکل پیشین اتحادیه عرب: پیروزی ترامپ تاثیر چندانی بر شرایط کشورهای عربی نخواهد داشت

تهران – ایرنا – عمرو موسی دبیرکل پیشین اتحادیه عرب در واکنش به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: پیروزی ترامپ در انتخابات، تاثیر چندانی در اوضاع کشورهای عربی نخواهد داشت.

دبیرکل پیشین اتحادیه عرب: پیروزی ترامپ تاثیر چندانی بر شرایط کشورهای عربی نخواهد داشت