دبیر کل سازمان بدر: اقدام بعدی الحشد الشعبی آزادی شهرستان های غرب استان نینواست

تهران – ایرنا – هادی العامری دبیرکل سازمان بدر گفت: الحشد الشعبی (بسیج مردمی) عراق در مرحله بعدی، به سوی غرب استان نینوا حرکت و شهرستان های «الحضر» و ناحیه «عبطه» در غرب این استان را از اشغال گروهک تروریستی داعش آزاد خواهد کرد.

دبیر کل سازمان بدر: اقدام بعدی الحشد الشعبی آزادی شهرستان های غرب استان نینواست