Home

همایون شجریان با ارکستر ملی همکاری نخواهد کرد

تهران - ایرنا - همایون شجریان ضمن رد همکاری خود با ارکستر موسیقی ملی ایران گفت: قصد دارم در آینده نزدیک کارهای پدرم را با گروه «سیاوش» اجرا کنم.

همایون شجریان با ارکستر ملی همکاری نخواهد کرد