Home

استاندار خوزستان:غفلت از میادین مشترک موجب هدر رفت منابع خدادادی می شود

اهواز ـ ایرنا ـ استاندار خوزستان با تشکر دولت یازدهم به خاطر اراده در توسعه و سرمایه گذاری در صنعت نفت به ویژه در میدان‌های مشترک که سرمایه‌های ملی هستند خاطرنشان کرد: غفلت از این میادین موجب هدر رفت منابع خدادادی به سمت کشور‌های همسایه می‌شود و ما از آنها بی‌بهره می‌مانیم.

استاندار خوزستان:غفلت از میادین مشترک موجب هدر رفت منابع خدادادی می شود