Home

کیفیت و ارزش غذایی نان در روش پخت صنعتی حفظ می شود

سمنان- ایرنا- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان گفت: تغییر روش پخت نان از شکل سنتی به صنعتی، باعث افزایش کیفیت و حفظ ارزش های غذایی نان می شود.

کیفیت و ارزش غذایی نان در روش پخت صنعتی حفظ می شود