Home

12 درصد از مساحت استان کرمانشاه تحت کنترل محیط زیست است

کرمانشاه- ایرنا- فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه 278 هزار هکتار منطقه تحت مدیریت اداره کل محیط زیست در استان کرمانشاه وجود دارد این رقم را معادل 12 درصد مساحت استان کرمانشاه ذکر کرد.