استاندار:مراکز درمانی نیمه تمام خراسان جنوبی تا پایان سال تکمیل می شود

بیرجند - ایرنا - استاندار خراسان جنوبی ابراز امیدواری که مراکز درمانی نیمه تمام استان تا پایان سال 95 تکمیل شود و بعد از تحقق این امر باید نسبت به تجهیز و ارتقای شاخص های درمانی و بهداشتی استان تلاش شود.

استاندار:مراکز درمانی نیمه تمام خراسان جنوبی تا پایان سال تکمیل می شود