شناسایی 500 فروشگاه غیرمجاز لوازم آرایشی و بهداشتی در مشهد

مشهد- ایرنا- رئیس اتحادیه لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد گفت: 500 فروشگاه غیرمجاز لوازم آرایشی و بهداشتی در سطح شهر مشهد شناسایی شده است.

شناسایی 500 فروشگاه غیرمجاز لوازم آرایشی و بهداشتی در مشهد