Home

10 افسر اطلاعاتی مقدونیه متهم به شنود غیر قانونی مکالمات مردم شدند

تهران- ایرنا- دادستانی مقدونیه روز جمعه اعلام کرد که ده افسر اطلاعاتی آن کشور متهم به شنود مکالمات هزاران نفر در سال گذشته که آن کشور را به بحران سیاسی کشاند، شده اند.