جدیت کمیته بین المللی المپیک در اصلاح اساسنامه فدراسیون ها

تهران - ایرنا - رئیس بخش روابط سازمانی و مدیریت روابط کمیته بین المللی المپیک از جدیت این کمیته در اصلاح اساسنامه ها و قوانین ورزشی کشورها خبر داد.

جدیت کمیته بین المللی المپیک در اصلاح اساسنامه فدراسیون ها