پیشرفت 30درصدی ساخت درهای حرمین امامین عسکرین در بندرعباس

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵
پیشرفت 30درصدی ساخت درهای حرمین امامین عسکرین  در بندرعباس

بندرعباس - ایرنا- رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان بندرعباس گفت:درهای حرمین امامین عسکرین(ع) با پیشرفت30درصدی در این شهرستان در حال ساخت است.

بندرعباس - ایرنا- رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان بندرعباس گفت:درهای حرمین امامین عسکرین(ع) با پیشرفت30درصدی در این شهرستان در حال ساخت است. به گزارش خبرنگار ایرنا، عارف محمدی یکشنبه اظهار داشت: اکنون استادانی از شیراز واصفهان در حال قلم زنی درها هستند که درب ها پس ازقلم زنی برای طلاکاری به قم فرستاده می شوند و در اردیبهشت 96با بدرقه مردمی به سامرا ارسال می شود.
وی افزود: ستاد بازسازی عتبات بندرعباس آماده برگزاری دوره های آموزش قلم زنی با حضور استادان کارگاه برای هنرمندان بومی است.
رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان بندرعباس گفت: مردم کمک های نقدی خود برای ساخت در حرمین امامین عسکرین(ع) به شماره حساب 3411113نزد بانک رسالت واریزکنند و کمک های غیرنقدی را در محل کارگاه تحویل دهند.
محمدی خاطرنشان کرد: کارگاه ساخت حرمین امامین عسکرین(ع)مقابل امامزاده سید مظفر در محل ساختمان قدیمی شیلات بندرعباس جنب سپاه ناحیه بندرعباس از ساعت 8صبح تا 12 وعصرها از 15تا 22 آماده بازدید عموم است.
چهار کارگاه ساخت در حرمین امامین عسکرین (ع) در شهرهای کیش، حاجی آباد، بندرعباس و هشتبندی میناب دایر است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان خردادماه امسال به خبرنگار ایرنا، گفت: این ستاد قصد دارد در یک سال، کار ساخت هشت در شامل چهار در حرم امامین عسکرین (ع) در سامرا و چهار در حرم امام زاده محمد عموی گرامی حضرت ولیعصر در شهر بلد عراق را با کمک مردم و مسئولان در استان به اتمام رسانده و برای نصب به کشور عراق انتقال دهد.
سید کاظم موسوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ستاد عتبات عالیات هرمزگان در اسفند پارسال ساخت این هشت در را بر عهده گرفت که از این تعداد سه در در کارگاه بندرعباس، یک در در هشت بندی میناب، یک در در میناب، یک در در حاجی آباد و 2 در در کارگاه کیش آماده و برای نصب به عراق ارسال می شود.
پیشرفت 30درصدی ساخت درهای حرمین امامین عسکرین در بندرعباس