تشییع پیکر مرحوم شایانفر فردا دوشنبه ساعت 9

تهران - ایرنا - مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر مدیر دفترپژوهش‌های کیهان و مشاور فرهنگی نماینده ولی‌فقیه در مؤسسه کیهان؛ صبح دوشنبه(فردا) ساعت 9 در تهران تشییع می شود.

تشییع پیکر مرحوم شایانفر فردا دوشنبه ساعت 9