2 کتاب افسانه‌های دختران هفت کشور و افسانه‌های طوطیان قصه‌گو راهی بازار نشر شد

تهران- ایرنا- دو کتاب افسانه‌های دختران هفت کشور و افسانه‌های طوطیان قصه‌گو با بازنویسی عظما مفیدی، توسط انتشارات مشق شب چاپ و راهی بازار نشر شد.

2 کتاب افسانه‌های دختران هفت کشور و افسانه‌های طوطیان قصه‌گو راهی بازار نشر شد