Home

خانواده سرنشینان پرواز ام.اچ 370 برای یافتن اثری از هواپیما به آفریقا می روند

کوالالامپور – ایرنا – خانواده مسافران پرواز مرموز ام.اچ 370 خطوط هوایی مالزی که از تلاش استرالیا، چین و آمریکا برای یافتن اثری از هواپیما پس از بیش از دو سال ناامید شده اند خود به آفریقا می روند تا اثری از هواپیما بیابند.

خانواده سرنشینان پرواز ام.اچ 370 برای یافتن اثری از هواپیما به آفریقا می روند