Home

فرمانده سپاه مازندران:برخی دانشمندان ما هنوز به خودباوری نرسیدند

ساری- ایرنا- فرمانده سپاه کربلا مازندران با انتقاد از فراری دادن نخبگان علمی از سوی استادانی که غرب زده هستند، گفت: برخی از استادان و دانشمندان ما هنوز به خودباوری ' ما می توانیم 'نرسیدند.

فرمانده سپاه مازندران:برخی دانشمندان ما هنوز به خودباوری نرسیدند