کارشناس کشاورزی: باغداران مازندران برف روی شاخه ها را تکان ندهند

ساری- ایرنا- مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تاکید کرد که باغداران به هیچ عنوان برف روی شاخه و برگ را تکان ندهند چراکه باعث نفوذ سرما به داخل درخت می شود و فقط در صورت بارش سنگین و جلوگیری از شکستن شاخه تکان دادن توصیه می شود.

کارشناس کشاورزی: باغداران مازندران برف روی شاخه ها را تکان ندهند