Home

بازدید معاون وزیر بهداشت از مراکز درمانی و آموزشی همدان

همدان- ایرنا- معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور روز چهارشنبه از مراکز درمانی و آموزشی شهرستان های همدان و فامنین بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت درمانی این مراکز قرار گرفت.

بازدید معاون وزیر بهداشت از مراکز درمانی و آموزشی همدان
  test