Home

فرماندار: رفع موانع سرمایه گذاری در آران و بیدگل ضروری است

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - فرماندار شهرستان آران و بیدگل گفت: تلاش در جهت رفع موانع سرمایه گذاری در این شهرستان ضروری است.

فرماندار: رفع موانع سرمایه گذاری در آران و بیدگل ضروری است