Home

هشدار مدیریت بحران خوزستان: باد و باران در خوزستان در روزهای شنبه و یکشنبه

اهواز - ایرنا -اداره کل مدیریت بحران خوزستان نسبت به وقوع بارندگی همراه با رعد و برق در برخی مناطق خوزستان در روزهای شنبه و یکشنبه آینده هشدار داد.

هشدار مدیریت بحران خوزستان: باد و باران در خوزستان در روزهای شنبه و یکشنبه