هوادار مدارس خصوصی، نامزد وزارت آموزش در کابینه ترامپ

تهران – ایرنا – 'دونالد ترامپ' رئیس جمهوری منتخب آمریکا، 'بتسی دِوُس' را که به خاطر هواداری از مدارس خصوصی با کمک های دولتی شهرت دارد، به عنوان نامزد وزارت آموزش آمریکا معرفی کرد.

هوادار مدارس خصوصی، نامزد وزارت آموزش در کابینه ترامپ