حمایت 'جان میجر' از همه‌پرسی دوم برگزیت سرخط روزنامه‌های انگلیس/5آذرماه

لندن - ایرنا - حمایت 'جان میجر' نخست‌وزیر پیشین انگلیس از همه‌پرسی دوم درارتباط با برگزیت، فروشگاه‌های بزرگ انگلیس در حال مبارزه برای بقا در'جمعه سیاه' و بدترین سطح استاندارد زندگی در انگلیس از دهه 1920،ازجمله عناوین مهم برخی از روزنامه‌های مهم انگلیس در روز جمعه پنجم آذرماه است.

حمایت 'جان میجر' از همه‌پرسی دوم برگزیت سرخط روزنامه‌های انگلیس/5آذرماه