Home

دعوت از کشتی گیر همدانی به تیم ملی اعزامی به رقابت های جهانی

همدان- ایرنا- رئیس هیات کشتی همدان گفت: کشتی گیر همدانی از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان جهت اعزام به رقابت های جهانی به اردوی آماده سازی دعوت شد.

دعوت از کشتی گیر همدانی به تیم ملی اعزامی به رقابت های جهانی