ترکیب نهایی تیم های ملی کشتی در رقابت های جهانی اعلام شد

تهران - ایرنا - ترکیب نهایی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان ایران برای حضور در رقابت های جهانی وزن های غیر المپیکی اعلام شد.

ترکیب نهایی تیم های ملی کشتی در رقابت های جهانی اعلام شد