Home

عملکرد ارزی بانک ملت از 6.5 میلیارد یورو فراتر رفت

تهران- ایرنا- مدیرعامل بانک ملت حجم عملکرد ارزی این بانک از آغاز امسال تاکنون را 6 میلیارد و 500 میلیون یورو اعلام کرد و از برنامه ریزی برای افزایش این میزان به 10 میلیارد یورو تا پایان سال خبر داد.