Home

بازنویسی و ثبت 500 سند وقفی در شهرستان آران و بیدگل

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل گفت: با تلاش کارشناسان این اداره، 500 سند وقفی شهرستان آران و بیدگل بازخوانی و بازنویسی شده است.