بسته شدن شبکه تلویزیونی 'ام درمان' در سودان

تهران- ایرنا- مسئولان سودان فعالیت شبکه تلویزیونی ویژه 'ام درمان' این کشور را به دلیل پوشش اخبار مربوط به اعتراضات مردمی به حال تعلیق در آوردند.

بسته شدن شبکه تلویزیونی 'ام درمان' در سودان