پنج نشانه پیروان واقعی پیامبر اسلام (ص)

کرمانشاه- ایرنا- استاد حوزه علمیه قم گفت: پیامبر خاتم (ص) بهترین نمونه ایمان، اخلاق مداری و تقوا و به تاکید قرآن کریم 'بهترین الگو' است و پیروان واقعی آن حضرت هم باید پنج ویژگی اخلاقی داشته باشند.

پنج نشانه پیروان واقعی پیامبر اسلام (ص)