Home

مقامات ارشد وزارتخانه های کشور شورای همکاری خلیج فارس گرد هم آمدند

تهران - ایرنا - معاونان وزرای کشور اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای بررسی آخرین تحولات منطقه در زمینه مبارزه با تروریسم و روند تحولات امنیتی منطقه گردهم آمدند.

مقامات ارشد وزارتخانه های کشور شورای همکاری خلیج فارس گرد هم آمدند