Home

پاکستان، علاقه مند به استفاده از توانمندی های ایران در حوزه ورزش بانوان

اسلام - آباد - ایرنا - مدیرکل سازمان ورزش پاکستان برای تقویت همکاری های ورزشی کشورش با ایران به ویژه استفاده از توانمندی و قابلیت های بالای ورزش بانوان در ایران با هدف تقویت ورزش بانوان در پاکستان، تاکید کرد کرد.

پاکستان، علاقه مند به استفاده از توانمندی های ایران در حوزه ورزش بانوان
  test