1740 کیلوگرم مواد مخدر امسال در استان کرمانشاه کشف شده است

کرمانشاه- ایرنا- رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه اعلام کرد: نیروی انتظامی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان هزار و 740 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف کرده است.

1740 کیلوگرم مواد مخدر امسال در استان کرمانشاه کشف شده است