Home

بارندگی شدید به زیرساخت های گیلانغرب خسارت وارد کرد

قصرشیرین- ایرنا- بارندگی شدید 24 ساعت گذشته که همچنان نیز در برخی مناطق استان کرمانشاه به تناوب ادامه دارد، به برخی زیرساخت های گیلانغرب خسارت زد.

بارندگی شدید به زیرساخت های گیلانغرب خسارت وارد کرد
  test