Home

بارندگی شدید به زیرساخت های گیلانغرب خسارت وارد کرد

قصرشیرین- ایرنا- بارندگی شدید 24 ساعت گذشته که همچنان نیز در برخی مناطق استان کرمانشاه به تناوب ادامه دارد، به برخی زیرساخت های گیلانغرب خسارت زد.