ثریا محمدپور شاعره وصاحب اثر پرتو عشق نهج البلاغه درگذشت

مراغه - ایرنا- ثریا محمدپور شاعره و نویسنده چاراویماقی و صاحب اثر پرتو عشق نهج البلاغه شامگاه دیروز در چاراویماق آذربایجان شرقی درگذشت.

ثریا محمدپور شاعره وصاحب اثر پرتو عشق نهج البلاغه درگذشت