Home

بازتاب تمدید تحریم های ضدایرانی آمریکا در رسانه های جنوب شرق آسیا

کوالالامپور – ایرنا - تمدید تحریم ها ضد ایرانی توسط سنای آمریکا برای یک دوره 10 ساله دیگر روز شنبه در برخی از رسانه های منطقه جنوب شرق آسیا بازتاب داشت.

بازتاب تمدید تحریم های ضدایرانی آمریکا در رسانه های جنوب شرق آسیا