حوادث رانندگی هر20 دقیقه جان یک ایرانی را می گیرد

تهران-ایرنا-رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ، مهمترین دلیل تروما در کشور را حوادث رانندگی اعلام کرد و گفت: مطالعات انجام شده نشان می دهد که در هر 20 دقیقه یک نفر به علت حوادث رانندگی جان خود را ار دست می دهد.

حوادث رانندگی هر20 دقیقه جان یک ایرانی را می گیرد