اسنودن: اتهام پترائوس از من سنگین تر است

دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
اسنودن: اتهام پترائوس از من سنگین تر است

مسکو - ایرنا - افشاگر اطلاعات جاسوسی آمریکا اعلام کرد: اتهام دیوید پترائوس در افشای اطلاعات سری با هدف شخصی از اقدام من برای آگاهی رسانی افکار عمومی بسیار سنگین تر است، ولی نامزد کنونی تصدی مسئولیت وزارت خارجه در نظام قضایی امتیازهای ویژه ای دارد.

مسکو - ایرنا - افشاگر اطلاعات جاسوسی آمریکا اعلام کرد: اتهام دیوید پترائوس در افشای اطلاعات سری با هدف شخصی از اقدام من برای آگاهی رسانی افکار عمومی بسیار سنگین تر است، ولی نامزد کنونی تصدی مسئولیت وزارت خارجه در نظام قضایی امتیازهای ویژه ای دارد. به گزارش ایرنا، ادوارد اسنودن پیمانکار سابق امنیتی آمریکا افزود که ساختار قضایی این کشور ناعادلانه و پر از تبعیض است و مجرمان نزدیک به ساختار حکومتی امتیازهای ویژه ای دارند.
خبرگزاری روسیا سگودنیا روز دوشنبه به نقل از وی که با پناهندگی موقت در روسیه زندگی می کند، نوشت: با توجه به ساختار قضایی دو لایه آمریکا، مجرمان برخوردار از منابع مالی و امکانات گسترده مرتبط با دولت، نسبت به شهروندان عادی به مجازات های سبک تری محکوم می شوند.
وی به عنوان مثال به وضعیت دیوید پترائوس رئیس سابق سیا که در زمان حاضر به عنوان نامزد تصدی مقام وزیر خارجه در دولت آینده آمریکا مطرح است، اشاره کرد و افزود که وی اطلاعات به مراتب مهم تری از من افشا کرد.
اسنودن گفت: من اطلاعاتی را در برابر خبرنگاران منتشر کردم که به نفع جامعه بود، در حالیکه پترائوس اطلاعات گسترده ای در مورد زندگی نظامیان ارشد، برنامه های محرمانه نظامی آمریکا و جزئیات سابقه گفت وگوهای خود با رئیسان جمهوری کشور را برای اهداف شخصی به زنی گفت که با وی ارتباط داشت، ولی حتی یک روز هم حبس نشد.
به گزارش رسانه های روسی، ژنرال پترائوس رئیس سابق سیا که اطلاعات محرمانه ای منتشر کرده بود، سال 2015 از طرف دادگاه با اعلام ارتکاب تخلف جزئی به دو سال حبس تعلیقی با پرداخت جریمه محکوم شد.
اسنودن که سال 2013 از محل کار خود در مرکزی متعلق به اداره امنیت ملی آمریکا در هاوایی به هنگ کنگ گریخت، هزاران مدرک طبقه بندی شده جاسوسی و امنیتی این کشور را در اختیار روزنامه نگاران قرار داد.
وی پس از ابطال گذرنامه اش از سوی آمریکا به روسیه رفت و با کسب پناهندگی موقت در این کشور زندگی می کند.
مقام های آمریکایی از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور بارها از روسیه خواستار استرداد اسنودن برای محاکمه به اتهام خیانت شده اند.
تازه ترین اظهارات در این رابطه از سوی «تام کاتن» سناتور جمهوریخواه ایالت آرکانزاس بیان شد که تاکید کرد: اسنودن ضربه جبران ناپذیری به امنیت ملی آمریکا وارد کرد و نباید عفو شود.
کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا نیز به وی را به افشای اطلاعاتی که به امنیت ملی این کشور لطمه ای شدید زد، متهم کرده است.
در گزارش مورد تائید اعضای دموکرات و جمهوریخواه این کمیته که 26 شهریور انتشار یافت، آمده است: بیشتر اطلاعات به سرقت رفته از سوی اسنودن فاش کننده برنامه های اطلاعاتی و دفاعی و مورد توجه رقبا و دشمنان خارجی آمریکا بود.
اسنودن: اتهام پترائوس از من سنگین تر است