استعفای نخست وزیر و بحران دولتی، سرخط روزنامه های ایتالیا/ 15آذر

دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
استعفای نخست وزیر و بحران دولتی، سرخط روزنامه های ایتالیا/ 15آذر

رم - ایرنا - پیروزی قاطع نه در همه پرسی و استعفای نخست وزیر ایتالیا، اپوزیسیون خواستار برگزاری انتخابات شد، پیروزی وان در بلن در انتخابات اتریش، تهدید ترامپ علیه شرکت های آمریکایی و کاهش قیمت نفت از جمله عناوین مهم برخی از روزنامه های دوشنبه 15 آذرماه ایتالیاست.

رم - ایرنا - پیروزی قاطع نه در همه پرسی و استعفای نخست وزیر ایتالیا، اپوزیسیون خواستار برگزاری انتخابات شد، پیروزی وان در بلن در انتخابات اتریش، تهدید ترامپ علیه شرکت های آمریکایی و کاهش قیمت نفت از جمله عناوین مهم برخی از روزنامه های دوشنبه 15 آذرماه ایتالیاست. *** کوریره دلاسرا
- موج نه؛ رنتزی استفعفا می دهد؛ بیش از 59 درصد مردم مخالف اصلاحات قانون اساسی
- رنتزی: فکر نمی کردم تا این حد از من نفرت داشته باشند
- شکست جناح راست افراطی در انتخابات اتریش
- پیروزی وان در بلن در انتخابات اتریش
*** لارپوبلیکا
- پیروزی نه در همه پرسی، رنتزی استعفا می دهد
- اپوزیسیون خواستار برگزاری سریع انتخابات شد
- اشک های رنتزی: مرا به خانه بازگرداندند
- بحران دولت بازارهای بورس را نگران نکرد
- فرانسه والس آماده اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری
*** لاستمپا
- رنتزی: شکست در همه پرسی تقصیر من بود، شکست خوردم
- ترامپ: آن دسته از شرکت های آمریکایی را که به خارج می روند، تنبیه می کنم
- یک زن آلبانیایی مقیم ایتالیا که قصد پیوستن به داعش را داشت، دستگیر شد
*** ایل جورناله
- بحران دولتی؛ رنتزی برای استعفا نزد رئیس جمهوری می رود
- اعتراض در مقابل نخست وزیری؛ رنتزی به خانه ات برگرد؛ جشن و شادی در خیابان ها
- قیمت نفت پشت جنگ با اسد؛ به زانو درآمد
استعفای نخست وزیر و بحران دولتی، سرخط روزنامه های ایتالیا/ 15آذر