پایش زیست محیطی بیمارستان ها و مراکز درمانی استان آذربایجان شرقی

تبریز - ایرنا - معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از پایش تمامی بیمارستان ها و مراکز درمانی استان خبر داد و گفت: سایر مراکز درمانی اعم از کلینیک ها و آزمایشگاه های خصوصی و دولتی نیز بازرسی و پایش خواهند شد.

پایش زیست محیطی بیمارستان ها و مراکز درمانی استان آذربایجان شرقی