Home

رویدادهای خبری امروز سه شنبه 23 آذر در کردستان

سنندج- ایرنا- امروز سه شنبه 23 آذر چند رویداد در کردستان خبری می شوند که برگزاری دوره آموزشی تشریفات و پذیرایی در هتل فرهنگیان سنندج، از جمله این رویدادها است.

رویدادهای خبری امروز سه شنبه 23 آذر در کردستان