ساخت یک مدرسه 6 کلاسه در روستای انگوران بندرخمیر به همت خیران

بندرعباس- ایرنا - مسئول مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان گفت: یک آموزشگاه 6 کلاسه به همت خیران در روستای انگوران بندرخمیر ساخته می شود.

ساخت یک مدرسه 6 کلاسه در روستای انگوران بندرخمیر به همت خیران