Home

آغاز طرح ملی ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه های زنانه

تهران - ایرنا - رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از آغاز طرح ملی ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه های زنانه و لوازم آرایشی، بهداشتی و دارویی سراسر کشور خبر داد.

آغاز طرح ملی ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه های زنانه