Home

شکنجه گاههای تروریست ها در شرق حلب کشف شد

مسکو - ایرنا - وزارت دفاع روسیه از کشف چند مرکز بزرگ متعلق به گروههای تروریستی که برای زندانی کردن، شکنجه و اعدام مردم شرق حلب و تروریست های فراری استفاده می شد، خبر داد.

شکنجه گاههای تروریست ها در شرق حلب کشف شد