وقوع شورش و درگیری در زندانی در شهر بیرمنگام انگلیس

لندن - ایرنا - منابع انگلیسی روز جمعه از بروز شورش و درگیری در زندانی در شهر بیرمنگام که تاکنون منجر به زخمی شدن دستکم یک زندانبان و یک زندانی‌شده است، گزارش دادند.

وقوع شورش و درگیری در زندانی در شهر بیرمنگام انگلیس