وقوع شورش و درگیری در زندانی در شهر بیرمنگام انگلیس

جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵
وقوع شورش و درگیری در زندانی در شهر بیرمنگام انگلیس

لندن - ایرنا - منابع انگلیسی روز جمعه از بروز شورش و درگیری در زندانی در شهر بیرمنگام که تاکنون منجر به زخمی شدن دستکم یک زندانبان و یک زندانی‌شده است، گزارش دادند.

لندن - ایرنا - منابع انگلیسی روز جمعه از بروز شورش و درگیری در زندانی در شهر بیرمنگام که تاکنون منجر به زخمی شدن دستکم یک زندانبان و یک زندانی‌شده است، گزارش دادند. به گزارش ایرنا، شبکه اسکای نیوز گزارش داد که زندانیان شورشی زندان بیرمنگام که دارای 1450 زندانی مرد است ، اقدام به آتش زدن وسایل شخصی و نیز خرد کردن اشیای داخل بندها کرده‌اند.
به گفته این شبکه، شورش زندانیان متعاقب اعتراض شان به ندادن اجازه به آنها از سوی مقامات زندان، برای دیدن تلویزیون و نیز رفتن به باشگاه ورزشی شروع شد.
شبکه اسکای نیوز افزود: یک مسئول این زندان تایید کرده است که این حرکت اعتراضی زندانیان از ساعت 9 صبح روز جمعه از یک بخش زندان شروع و دامنه آن به سایر بخش‌های کشیده شده است.
براساس گزارش شبکه اسکای نیوز و نیز 'بی‌بی‌سی' در حال حاضر شماری از نیروهای پلیس و آتش‌نشانی در حال ورود به این زندان هستند.
به گزارش 'بی‌بی‌سی'، به دنبال بروز تنش در این زندان، زندانبانان از دو قسمت زندان به بیرون هدایت‌ شده و هم اکنون نیروهای ضد شورش پلیس در تلاش هستند تا آرامش را به زندان بازگردانند.
براساس این گزارش، شماری از زندانیان این زندان پس از حمله به یک زندانبان، به کلیدهای زندان دست یافتند و به همین دلیل توانستند از یک بخش به سایر بخش‌ها راه یابند اما در حال حاضر همه زندانیان به سلول‌هایشان بازگردانده شده‌اند.
وقوع شورش و درگیری در زندانی در شهر بیرمنگام انگلیس
jkkjkjkjkj