بعیدی نژاد: غرب از حمایتش از گروه های مسلح غیرقانونی در سوریه دست بکشد

شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵
بعیدی نژاد: غرب از حمایتش از گروه های مسلح غیرقانونی در سوریه دست بکشد

لندن - ایرنا - حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس در یادداشتی که روز شنبه منتشر شد، گفت وقت آن رسیده است که برای کمک به آینده مردم سوریه، غرب از حمایت های مالی و نظامی از گروه های مسلح غیر قانونی دست بکشد.

لندن - ایرنا - حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس در یادداشتی که روز شنبه منتشر شد، گفت وقت آن رسیده است که برای کمک به آینده مردم سوریه، غرب از حمایت های مالی و نظامی از گروه های مسلح غیر قانونی دست بکشد. به گزارش ایرنا، بعیدی نژاد در این یادداشت که در صفحه تلگرامش منتشر کرد، بیان داشت:' امروز روزنامه ایندیپندنت انگلیس در خصوص گزارشاتی که از تحولات حلب در غرب منتشر می شود به این واقعیت مهم اشاره کرد که: 'آنچه امروز از صحنه های درگیری و تحولات شرق حلب گزارش می شود، اخبار نیستند بلکه نوعی پروپاگاندای تبلیغاتی هستند. واقعیت آن است که مبارزانی که در سال های گذشته در حلب می جنگیدند همه بتدریج از سوریه خارج شده اند و جای آنها را گروه های تکفیری و سلفی و شاخه های متعدد القاعده گرفته اند.'
همه می دانند که مقامات سیاسی غربی از آزادی شهر حلب ناراحت و غمگین هستند ولی آنها باید صادق باشند و این ناراحتی را باید حاصل عملکرد اشتباه راهبردی خود بدانند.
جریان خبری غرب در این چند روزه به مجموعه ای از خبر سازی های غیر واقعی دست زده است تا برای حفظ نیروهای مسلح طرفدارغرب برای آینده، دولت سوریه را مجبور کند که به اعضای گروه های تروریستی اجازه بدهد که شهر آزاد شده حلب را ترک کنند. آنها در این جنگ رسانه ای تصمیم گرفته اند عبارت اعضای گروه های تروریستی مسلح، را مترادف مردم حلب قرار دهند.
مقامات غربی بر این اساس وقتی از ترس از کشتار مردم و نگرانی از جان مردم در حلب شرقی صحبت می کنند در واقع منظور آنها جان اعضای همین گروه های مسلح است. دولت سوریه با توافق برای اجازه خروج این عده از نیروهای مسلح از حلب با همه دشواری ها و سختی های آن، توطئه های بسیاری را خنثی کرد. نه چنانچه ادعا می شد، جنایتی سازمان یافته شکل گرفت و نه چنانچه ادعا می شد مردمی قتل عام شدند. تعداد افرادی که از بخش شرقی حلب هم می خواستند خارج شوند نه خروج گسترده دویست هزار و صد هزار نفر از مردم عادی بلکه در حد همان چند هزار عضو نیروهای مسلح و خانواده هایشان بودند.
اما مقامات غربی در شرایطی به حال این نیروهای مسلح افراطی دلسوزی می کنند که سازمان های حقوق بشری غربی از جمله عفو بین الملل در گزارشات و مستندات وسیع خود، اقدامات خشونت آمیزو ضد بشری همین گروه های مسلح در حلب شرقی از جمله محله شیخ مقصود را جزو وحشیانه ترین و غیر انسانی ترین اقدامات علیه مردم بیگناه سوریه بشمار آورده اند.
واقعا وقت آن رسیده است که کشورهای غربی با قطع حمایت نظامی و مالی از گروه های تکفیری و سلفی بدنبال کمک جدی به تقویت راه حل سیاسی بجای راه حل نظامی برای حل بحران سوریه باشند. همه باید در این شرایط سخت به مردم و دولت سوریه کمک کنند که بعد از تثبیت شرایط سیاسی این کشور بازسازی سوریه با کمک همه کشورهای مهم جهانی و منطقه ای آغاز شود.'
بعیدی نژاد: غرب از حمایتش از گروه های مسلح غیرقانونی در سوریه دست بکشد