Home

برپایی بازارچه فرهنگی هنری جمعه ها در پیاده راه فرهنگی کلانشهر رشت

رشت - ایرنا - بازارچه فرهنگی هنری از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت هر هفته جمعه ها در پیاده راه فرهنگی این کلانشهر برپا می شود.

برپایی بازارچه فرهنگی هنری جمعه ها در پیاده راه فرهنگی کلانشهر رشت
  test