تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه کردستان

سنندج- ایرنا- معاون اداری و مالی دانشگاه کردستان از تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه خبر داد.

تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه کردستان