Home

تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه کردستان

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵
تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه کردستان

سنندج- ایرنا- معاون اداری و مالی دانشگاه کردستان از تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه خبر داد.

سنندج- ایرنا- معاون اداری و مالی دانشگاه کردستان از تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه خبر داد. به گزارش ایرنا از روابط عمومی دانشگاه کردستان، فردین احمدی زرافزود: بعد از تایید سازمان برنامه و بودجه و نیز سازمان اداری و استخدامی کشور، مجوز جذب 17 نفر نیروی قراردادی دانشگاه کردستان صادرشده است.
وی اظهار کرد: به زودی افرادی که در آزمون کتبی پذیرفته شده اند برای سایر مراحل بکارگیری از جمله مصاحبه دعوت می شوند.
به گفته وی دانشگاه در نظر دارد قبل از پایان سال جاری فرایند بکارگیری افراد پذیرفته شده بصورت نهایی انجام شود.
آزمون استخدامی دانشگاه کردستان سال 94 برگزار شد.
تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه کردستان