مقام مسوول: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون درلایحه برنامه ششم تصویب شد

تهران- ایرنا- سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: با موافقت نمایندگان کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در قالب متن الحاقی به مواد 15 و 31 این لایحه افزوده شد.

مقام مسوول: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون درلایحه برنامه ششم تصویب شد