بازگشت تیم والیبال صالحین ورامین به مسابقات لیگ برتر

تهران - ایرنا - مدیرعامل باشگاه صالحین ورامین از بازگشت مجدد این تیم به مسابقات لیگ برتر والیبال خبر داد.

بازگشت تیم والیبال صالحین ورامین به مسابقات لیگ برتر