تکمیل طرح جاده گرمسار از مهمترین اولویت های شهرستان است

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - امام جمعه آران و بیدگل گفت: تکمیل طرح های جاده گرمسار و کنار گذر از مهم ترین اولویت های این شهرستان است.

تکمیل طرح جاده گرمسار از مهمترین اولویت های شهرستان است